අපි දිනනවද පරදිනවද තීරණය තියෙන්නේ ජනතාවගේ අතේ – හමුදාපති

1. ඔබ තුමන් මානුෂීය මෙහෙයුමකට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු යුද සෙන්පතියෙක්. ඔබ ඒ හා සමාන කර්තව්‍යයක් ලෙස පැවරුණු නිරෝධායන වල මේ වන විට තත්වය කොහොමද? පිළිතුර​-ගරු ජනාධිපති තුමන් සහ අග‍්‍රාමාත්‍ය තුමන් මාර්තු මාසයේ 07 වන දින පමණ තීරණයක් ගත්තා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කරනව කියල. එයින් රජය ක‍්‍රමවේදයන් තුනක් බලාපොරොත්තු වුනා.ඒ හදුනාගැනීම සහ වෙන්කර ගැනීම, ව්‍යාප්තවීම නවතා […]

Coronavirus: Ten reasons why you ought not to panic

1. We know what it is The first cases of AIDS were described in June 1981 and it took more than two years to identify the virus (HIV) causing the disease. With COVID-19, the first cases of severe pneumonia were reported in China on December 31, 2019 and by January 7 the virus had already […]

Ethnic and religious tensions could ruin economy

Sri Lanka could be a failed state and a nonperforming economy if ethnic violence and communal tensions are not eliminated. Furthermore, the country’s capacity to service its large foreign debt repayment will not be possible if ethnic tensions and communal violence affect the country’s capacity to access international capital markets. National Dialogue These were some […]

Initiatives underway to demutualize stock exchange- SEC chairman

The Chairman of Securities and Exchange Commission of Sri Lanka  Ranel T. Wijesinha noted that the Commission has taken some important initiatives to demutualize the stock exchange. “Will be seeking suitors from all parts of the world and will be taking only the best,” he said and added, “We think already the CSE is one […]

Sirisena decides to support Gota;

The Sri Lanka Freedom Party will support the candidature of Gotabaya Rajapaksa and his symbol Pohottuwa (Lotus Bud) without conditions, its leader, President Maithripala Sirisena declared last night. He told Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) leader Mahinda Rajapaksa, candidate Gotabaya Rajapaksa and Nationnal Organiser Basil Rajapaksa that there would be no conditions for the presidential […]

UN accused of “cherry picking” on Sri Lanka Peacekeeper issue

The United Nations has been accused of “cherry picking” on Sri Lanka Peacekeeper issue. Foreign Secretary Ravinatha Aryasinha who is presently leading the Sri Lanka delegation to the 74th UN General Assembly Session had met with Jean-Pierre Lacroix, Under Secretary General of the United Nations Department of Peace Operations (USSG/UNDPO) at the UN Headquarters in […]

Business community slams negligence of Government machinery

  The Ceylon Chamber of Commerce is deeply concerned that the events that resulted in the senseless acts of terrorism that claimed the lives of so many people were able to be carried out due to the negligence of the Government machinery. In letters sent to President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe, the […]

Scholarship to Sri Lankan students

Pathum Wickramarathne The High Commission of India Colombo announces scholarships to Sri Lankan nationals under the Ayush Scholarship Scheme for UG/PG/PhD courses in Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy for the academic year 2019-20. The government of India selects meritorious Sri Lankan nationals for award of these scholarships in consultation with the Ministry of Higher […]

B&R Initiative is not “debt trap” but “economic pie” Chinese FM

(Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi met the press Friday (March 8th) morning on the sidelines of the second session of the 13th National People’s Congress, and answered quite a number of questions on Belt & Road Initiatives, so call “Debt Trap”, China-US relations,  China-India relations, etc.) B&R Initiative is not “debt trap” […]