තුන්වන ලෝකයේ රටවල් වල ණය ගෙවුම් අත් හිටුවන ලෙස ලෝක බැංකුව, IMF ඉල්ලති

ලෝක බලවතුන් ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් වෙත නිකුත් කරමින් ලෝක බැංකු සමූහය (WBG) සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF)  ඉල්ලා සිටින්නේ Covid -19  වෛරස වසංගතයෙන්​ දැඩි ආර්ථික හා සමාජීය ප්‍රතිවිපාක ඇති වන ඌණ​ සංවර්ධිත රටවල (IDA Countries) ණය ගෙවීම වහාම​ බලපැවැත්වෙන පරිදි අත්හිටුවන ලෙසයි.

ඌණ​ සංවර්ධිත රටවල (IDA Countries) ණය සම්බන්ධයෙන් G 20 රාජ්‍යයන් වෙත ලෝක බැංකු සමූහයේ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශය:-

ලෝක ජනගහනයෙන් හතරෙන් එකක් සහ අන්ත දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ලෝක ජනගහනයෙන් තුනෙන් දෙකක් වෙසෙන​ ඌණ​ සංවර්ධිත රටවලට (IDA Countries) Covid -19  වෛරස වසංගතය​ දැඩි ආර්ථික හා සමාජීය ප්‍රතිවිපාක ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

ලෝක බැංකු සමූහය (WBG) සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සියළුම නිල ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වහාම​ බලපැවැත්වෙන පරිදි සහ ණයහිමියන්ගේ රටවල ජාතික නීතිවලට අනුකූලව කල් ඉල්ලා සිටින IDA රටවලින් ණය ගෙවීම අත්හිටුවන ලෙසයි.

මෙය IDA රටවල Covid -19  වෛරස වසංගතය ඇතිකරන​ අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට  ක්ෂණික ද්‍රවශීලතා අවශ්‍යතා සඳහා  සහ එක් එක් රට සඳහා Covid -19 අර්බුදයේ බලපෑම සහ මූල්‍ය අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීමට කාලය ලබා දෙනු ඇත.

තිරසාර නොවන ණය තත්ත්වයන් ඇති රටවල් හඳුනා ගැනීම ඇතුළුව මෙම තක්සේරු කිරීම් සිදු කිරීමටත්, IDA රටවල මූල්‍ය හා ණය සහන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා නිල ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන්ගේ පුළුල් ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා යෝජනාවක් සකස් කිරීමටත් ලෝක බැංකු සමූහය සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) වෙත පැවරීමට අපි G 20 නායකයින්ට ආරාධනා කරමු.

අප්‍රේල් 16 සහ 17 පැවැත්වෙන​  සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම්වලදී මෙම යෝජනාව සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

ලෝක බැංකු සමූහය සහ ජාමූඅ විශ්වාස කරන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට ගෝලීය සහනයක් ලබා දීම මෙන්ම මූල්‍ය වෙළ​ඳපොළ​වලට ශක්තිමත් සංඥාවක් ලබා දීම මේ මොහොතේ අත්‍යවශ්‍ය බවත්  මෙම ණය සහන සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව,  G20 දෙන​ සහයෝගය පිළිගනු ඇති බවත්ය​.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.