කොරොනා සමග සටන්කරන​ කාර්‍ය මණ්ඩලයන්ට එරෙහි හිරිහැර හෙළා දැකේ

ශ්‍රි ලන්කන් ගුවන් සේවයේ කාර්‍ය මණ්ඩලය ඇතුලු භයානක කොරොනා වසංගත උවදුරෙන් ශ්‍රි ලාංකිකයන් ආරක්ෂ කිරිමට සටන් කරන අනෙකුත් සේවාවන් කාර්‍ය මණ්ඩලයන්ටඑරෙහි අනිසි බලපෑම් සහ හිරිහැර  පිළිබඳව දැනගැනිමට ලැබීමෙන්  මහත්සේ කම්පාවට පත්ව සිටින හිටපු ශ්‍රි ලන්කන් ගුවන් සේවා සමාජික හා එකසත් ජාතික පක්‍ෂ කොළඹ දිස්ත්‍රික් 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ අපේක්‍ෂක නීතිඟ ක්‍රිෂ්මාල් වර්ණසූරිය මැතිතුමා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම​ නිර්භීත කාර්‍ය් මණ්ඩලයන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් කොරොනා වසංගතය නිසා සමාජයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කිරිම සහ හිරිහැර කිරිමෙන් වැළැකීසිටින ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටි.

“මාගේ සහෝදර ශ්‍රි ලාංකිකයනී!

ජාතියක් ලෙස අප මුහුණ දෙන මෙම අවිනිශ්චිත සමයේ මෙම භයානක කොරොනා වසංගත උවදුරෙන් අපව ආරක්ෂ කිරිමට සටන් කරන නිර්භීත රණකාමීන් සිටී. ඔවුන් අතරින් මමද පුරා දස වසරක් සේවය කල ශ්‍රි ලන්කන් ගුවන් සේවයේ නිර්භීත කාර්‍ය් මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.නමුත් මෙම කොරොනා වසංගගත සමයේ ඔවුන්ට සිදුවන හිරිහැර සහ අනිසි බලපෑම් පිළිබඳව දැනගැනිමට ලැබීමෙන් මම මහත්සේ කම්පාවට පත්ව සිටිමි.
ඔවුන්ද අපගේ ආරක්ෂක සේනා සාමාජිකයන් සහ වෛද්‍ය කාර්‍ය් මණ්ඩල සාමාජිකයන් තම නිල ඇදුම්ලා ඔබ සහ මාගේ ආරක්ෂාව උදෙසා රාජකාරී කටයුතු කරන විට ඔවුන්ගේ ආදරණිය පවුල්වල සාමාජිකයන් මහත් අවදානමකට ලක්ව සිටී.
චීනයේ වුහාන්හි සිරවි සිටි අපගේ සිසුවන් නැවත ගෙන්වා ගැනීමේ මෙහෙයුමේදි කලකට පෙර මා සමග එකට සේවය කල ෆර්හාන් හනීෆාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් යුත් කණ්ඩායම සිදුකල ඒ අති විශිෂ්ට සේවාව ඔබට මතක ඇතැයි මම සිතමි.
එම සේවාව ඔබට අගය කල නොහැකිනම් අවම වශයෙන් ඔවුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් කොරොනා වසංගතය නිසා සමාජයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කිරිම සහ හිරිහැර කිරිමෙන් වැළැකීසිටින ලෙස
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.ඔබ සියලු දෙනාටම සුරක්ෂිත හෙට දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.